branche_cz

Sdílené znalosti z jednotlivých odvětví

Propracovaná řešení zajišťování nástrojů pro rychle se vyvíjející průmyslová odvětví

Společnost Gühring si zřídila oddělení zaměřená na klíčová odvětví – automobilový a letecký průmysl.
Našim zákazníkům poskytujeme konzultace, a to na základě našich špičkových znalostí celého odvětví.

 

Letecký průmysl

Moderní technologie vám dávají křídla

Náš tým odborníků pro letecký průmysl je připraven na maximální nároky tohoto odvětví a soustředí se na komplexní znalost procesů spolehlivého obrábění vysoce moderních materiálů, jako jsou kompozity, slitiny titanu a hliníku, nebo super slitiny, jako např. Inconel a Waspalloy.

Aircraft

 

Automobilový průmysl

Neustálý vývoj

Společnost Gühring vyvíjí optimální nástrojová řešení pro efektivní výrobní procesy a výrobky v těsné spolupráci s renomovanými výrobci automobilů, komerčních a speciálních vozidel a s dodavateli těchto výrobců.

Automotive

 

Strojírenství

Vše z jednoho zdroje

Společnost Gühring je aktivním partnerem v oblasti všeobecného strojírenství. Na základě 3 D modelu obrobku, obráběcího stroje a plánu výroby vytvoří naše oddělení OEM kompletní plán obráběcího procesu. Proces bude zaměřen na dosažení nejekonomičtějšího postupu výroby obrobku a bude zahrnovat komplexní zkoušky, případně simulace, či naši účast na zahájení výroby a vylepšování a optimalizaci procesu.

 

Energetika

Inovativní nástroje pro podporu životního prostředí

Ať již se jedná o jadernou turbínu, větrnou turbínu nebo kogenerační jednotku, společnost Gühring nabízí futuristická nástrojová řešení pro obrábění konvenčních a moderních materiálů používaných při výrobě energetických zařízení.

Energy Technology